お願いマッスル (ダンベル何キロ持てる?OP) - 96猫, 天月 Lyric


Add favorites
00:00:00
Tap Lyrics to Play

00:00:01
お願いマッスル めっちゃモテたい
o negai MASSURU me tcha MOTE ta i

00:00:04
お願いマッスル めっちゃ痩せたい、YES
o negai MASSURU me tcha ya se ta i YES

00:00:08
お願いマッスル めっちゃモテたいから
o negai MASSURU me tcha MOTE ta i ka ra

00:00:11
ウー! (キレてるよ!) ハー! (キレてるよ!)
U- ! ( KIRE te ru yo !) HA- ! ( KIRE te ru yo !)

00:00:13
筋肉にお願い!
kinniku/sujiniku ni o negai !

00:00:15
ヒップレイズ! サイドベント!
HIPPUREIZU ! SAIDOBENTO !

00:00:17
(腹筋 6LDK かい!)
( fukkin 6LDK ka i !)

00:00:19
ダンベルカール! ハンマーカール!
DAMBERUKA-RU ! HAMMA-KA-RU !

00:00:20
(二頭がいいね! チョモランマ!)
( nitou ga i i ne ! CHOMORAMMA !)

00:00:22
プッシュアップ! ベンチプレス!
PUSSHUAPPU ! BENCHIPURESU !

00:00:24
(大胸筋が歩いてる!)
( daikyoukin ga aru i te ru !)

00:00:26
(仕上がってるよ! 仕上がってるよ!
( shiaga tte ru yo ! shiaga tte ru yo !

00:00:28
筋肉本舗! はいズドーン!)
kinniku/sujiniku hompo ! ha i ZUDO-N !)

00:00:30
理想の自分を思い描いたら
risou no jibun wo omoiega i ta ra

00:00:31
今すぐ始めよ! トレーニング!
ima su gu hajime yo ! TORE-NINGU !
(イエス、マッスル!)
( IESU MASSURU !)

00:00:33
ヤバめの現実何とかなるはず
YABA me no genjitsu nantoka na ru ha zu

00:00:35
ダンベル両手にフリーウェイト!
DAMBERU ryoute ni FURI-UEITO !
(ナイスマッチョ!)
( NAISUMATCHO !)

00:00:37
焦りは禁物、無理しちゃ沈没
aseri ha kimmotsu muri shi cha chimbotsu

00:00:39
負荷のかけ方を調節! (そう、筋肉!)
fuka no ka ke hou wo chousetsu ! ( so u kinniku/sujiniku !)

00:00:40
限界十回ギリギリ全開!
genkai jitu/juu/to/toh/toue/kai GIRIGIRI zenkai !

00:00:42
三セットしたらオーライ! (ナイスポーズ!)
mi/mimura/mitsu/san/zou SETTO shi ta ra O-RAI ! ( NAISUPO-ZU !)

00:00:44
辛いこともある筋肉道 (筋肉道)
gara/kara/tsura/zura i ko to mo a ru kinniku/sujinikudou/michi/tohru/tou/wataru ( kinniku/sujinikudou/michi/tohru/tou/wataru )

00:00:48
モテモテボディがほしいの!
MOTEMOTEBODEI ga ho shi i no !

00:00:51
奇麗なワタシに大変身 (大変身)
kirei na WATASHI ni taihen mi/shin ( taihen mi/shin )

00:00:55
見てなさい! (さい?) さい! (さい??)
mi te na sa i ! ( sa i ?) sa i ! ( sa i ??)

00:00:57
(はい、サイドチェストーーー!)
( ha i SAIDOCHIESUTO--- !)

00:00:59
お願いマッスル めっちゃモテたい
o negai MASSURU me tcha MOTE ta i

00:01:03
お願いマッスル めっちゃ痩せたい、YES
o negai MASSURU me tcha ya se ta i YES

00:01:06
お願いマッスル めっちゃモテたいなら
o negai MASSURU me tcha MOTE ta i na ra

00:01:10
ウー! (キレてるよ!) ハー! (キレてるよ!)
U- ! ( KIRE te ru yo !) HA- ! ( KIRE te ru yo !)

00:01:11
筋肉にお願いだ!
kinniku/sujiniku ni o negai da !

00:01:13
レッグカール! ハックリフト!
REGGUKA-RU ! HAKKURIFUTO !

00:01:15
(泣く子も黙る大腿筋!)
( na ku go/ji/ko/ne/nezumi/shi/su mo dama ru daitaikin !)

00:01:17
バックプレス! サイドレイズ!
BAKKUPURESU ! SAIDOREIZU !

00:01:18
(肩にちっちゃい重機のせてんのかい!)
( kata/ken ni chi tcha i juuki no se te n no ka i !)

00:01:21
ベントオーバー! ラットプルダウン!
BENTOH-BA- ! RATTOPURUDAUN !

00:01:22
(背中に鬼神が宿ってる!)
( senaka ni kijin/kishin ga yado tte ru !)

00:01:24
(仕上がってるよ! 仕上がってるよ!
( shiaga tte ru yo ! shiaga tte ru yo !

00:01:26
頑張るあなたは美しい!)
gamba ru a na ta ha uma/uruwa/utsuku shi i !)

00:01:28
昨日の今日では効果でなくても
kinou/sakujitsu no konnichi/kyou de ha kouka de na ku te mo

00:01:29
とにかく続けよトレーニング ハー!
to ni ka ku tsuzuke yo TORE-NINGU HA- !
(キレてるよ!)
( KIRE te ru yo !)

00:01:31
気分を変えたい? 混みすぎて辛い?
kibun wo ka e ta i ? ko mi su gi te gara/kara/tsura/zura i ?

00:01:33
それならマシンでワークアウト!
so re na ra MASHIN de WA-KUAUTO !
(見て! 筋肉!)
( mi te ! kinniku/sujiniku !)

00:01:35
けど食べるの大切、筋肉の秘訣
ke do tabe ru no ohgiri/taisetsu kinniku/sujiniku no hiketsu
食事で体を建設!
shokuji de karada/tai/tei wo kensetsu !

00:01:38
(ボディービルディング!)
( BODEI-BIRUDEINGU !)

00:01:39
三日に二回? 週に二~三回?
mika/mikka ni nikai ? shuu ni futa/futatsu/ji/ni sankai ?

00:01:41
無理ないペースでオッケー! (ナイスバルク!)
muri na i PE-SU de OKKE- ! ( NAISUBARUKU !)

00:01:42
めげそうな時思い出して (思い出して)
me ge so u na doki/ji/shi/toki omoida shi te ( omoida shi te )

00:01:46
“努力”が実になれば“魅力”
doryoku ga geni/jitsuni/makotoni na re ba miryoku

00:01:49
見せつけたいでしょ脚線美 (脚線美)
misetsuke ta i de sho kyakusembi ( kyakusembi )

00:01:53
頑張ります! (ます?) ます! (ます??)
gambari ma su ! ( ma su ?) ma su ! ( ma su ??)

00:01:55
(はい、モストマスキュラーーー!)
( ha i MOSUTOMASUKYURA--- !)

00:01:57
お願いマッスル めっちゃモテたい
o negai MASSURU me tcha MOTE ta i

00:02:01
お願いマッスル めっちゃ痩せたい、YES
o negai MASSURU me tcha ya se ta i YES

00:02:04
お願いマッスル めっちゃモテたいなら
o negai MASSURU me tcha MOTE ta i na ra

00:02:08
ウー! (キレてるよ!) ハー! (キレてるよ!)
U- ! ( KIRE te ru yo !) HA- ! ( KIRE te ru yo !)

00:02:10
筋肉にお願いだ!
kinniku/sujiniku ni o negai da !

00:02:12
いくよ! 今から私とトレーニング!
i ku yo ! ima/kin/kon ka ra watakushi/watashi to TORE-NINGU !

00:02:15
足を肩幅分開いたら
ashi/soku/tannu/zoku wo katahaba bu/bun/fun/pun/wakea/hira i ta ra

00:02:17
両手は頭の後ろにあげて
ryoute ha atama/gashira/kaburi/kashira/koube/to/tou/tsumu/tsumuri/zu no ushiro ni a ge te

00:02:19
片足を軽く上げたら準備はOK! (Yeah)
kataashi wo karu ku age ta ra jumbi ha OK! (Yeah)

00:02:21
It's セットポジション!
It's SETTOPOJISHON !

00:02:22
上げた (足と) 逆の (肘を)
age ta ( ashi/soku/tannu/zoku to ) gyaku no ( chuu/hiji wo )

00:02:24
くっつけるように腹筋を収縮! (収縮!) 収縮!
ku ttsu ke ru yo u ni fukkin wo shuushuku ! ( shuushuku !) shuushuku !
(収縮!)
( shuushuku !)

00:02:28
できたら戻して逆側も!
de ki ta ra modo shi te gyakugawa mo !

00:02:30
足と (足と) 逆の (肘を)
ashi/soku/tannu/zoku to ( ashi/soku/tannu/zoku to ) gyaku no ( chuu/hiji wo )

00:02:32
くっつけるように腹筋を収縮! (収縮!) 収縮!
ku ttsu ke ru yo u ni fukkin wo shuushuku ! ( shuushuku !) shuushuku !
(収縮!)
( shuushuku !)

00:02:35
できたら戻してもう一回!
de ki ta ra modo shi te mo u ikkai !

00:02:37
足と (足と) 逆の (肘を)
ashi/soku/tannu/zoku to ( ashi/soku/tannu/zoku to ) gyaku no ( chuu/hiji wo )

00:02:39
くっつけるように腹筋を収縮! (収縮!) 収縮!
ku ttsu ke ru yo u ni fukkin wo shuushuku ! ( shuushuku !) shuushuku !
(収縮!)
( shuushuku !)

00:02:43
筋肉に、お願いだ!
kinniku/sujiniku ni o negai da !

00:02:48
(はい、サイドチェストーーー!)
( ha i SAIDOCHIESUTO--- !)

00:02:50
お願いマッスル めっちゃモテたい
o negai MASSURU me tcha MOTE ta i

00:02:54
お願いマッスル めっちゃ痩せたい、YES
o negai MASSURU me tcha ya se ta i YES

00:02:57
お願いマッスル めっちゃモテたいなら
o negai MASSURU me tcha MOTE ta i na ra

00:03:01
ウー! (キレてるよ!) ハー! (キレてるよ!)
U- ! ( KIRE te ru yo !) HA- ! ( KIRE te ru yo !)

00:03:02
筋肉にお願いだ!
kinniku/sujiniku ni o negai da !

00:03:06
ヒップレイズ! サイドベント!
HIPPUREIZU ! SAIDOBENTO !

00:03:08
(腹筋板チョコ! バレンタイン!)
( fukkin itachoko ! BARENTAIN !)

00:03:10
ダンベルカール! ハンマーカール!
DAMBERUKA-RU ! HAMMA-KA-RU !

00:03:11
(これが二頭の新時代…!)
( ko re ga nitou no shinjidai !)

00:03:13
プッシュアップ! ベンチプレス!
PUSSHUAPPU ! BENCHIPURESU !

00:03:15
(はち切れそうな大胸筋!)
( ha chi kire so u na daikyoukin !)

00:03:17
サイドクランチ! ハイクリーン!
SAIDOKURANCHI ! HAIKURI-N !

00:03:19
(出たな! プロポーションおばけ!)
( de ta na ! PUROPO-SHON o ba ke !)

00:03:20
レッグカール! ハックリフト!
REGGUKA-RU ! HAKKURIFUTO !

00:03:22
(ザッツアグレート大腿筋!)
( ZATTSUAGURE-TO daitaikin !)

00:03:24
バックプレス! サイドレイズ!
BAKKUPURESU ! SAIDOREIZU !

00:03:26
(とれたて新鮮肩メロン!)
( to re ta te shinsen kata/ken MERON !)

00:03:28
ベントオーバー! ラットプルダウン!
BENTOH-BA- ! RATTOPURUDAUN !

00:03:30
(背中に世界を背負ってる!)
( senaka ni sekai wo seo/sho tte ru !)

00:03:31
(仕上がってるよ! 仕上がってるよ!
( shiaga tte ru yo ! shiaga tte ru yo !

00:03:33
頑張るあなたは美しい!)
gamba ru a na ta ha uma/uruwa/utsuku shi i !)

00:03:35
お願いマッスル
o negai MASSURU

Top Ranking
1
Vocaloid

「ねぇこっちおいでよ…なんて」

「えーっと、聞こえてますよ…なんて」

1,2,3,4!

「もう冬ですね」「そうクリスマス」

2
Vocaloid

のびた人陰(かげ)を舗道にならべ

夕闇のなかを君と歩いてる

手をつないでいつまでもずっと

そばにいれたなら 泣けちゃうくらい

3
Vocaloid

私がvi… 96猫です

そして私が… あんなところにカラスが~

そして… ああああああ 言わせろよ!!

何でもない月曜に恋した 何でもある君を愛し

4
Vocaloid

間違えて宇宙終わって 青信号はいつも通り

飛んでまた止まって また飛びそうだ

ココロコネクト 古代人と恋した

妄想コレクト 化石的なロマンス

Top Ranking
1
Vocaloid

また始まった忘れんぼう

手帳の隅っこだってカレンダーにだって

マルしておいたのに

どうして怒ってるかおわかりですか?

2
Vocaloid

可愛くね♡とびきりの愛よ届け!

宜しければ名前だけでも覚えてって下さいm(_

_)m (ハイ!)

レッスン開始! 意気込むけれど

3
Vocaloid

白いイヤホンを耳にあて 少しニヤッとして合

図する

染み込んだこの温度が ドアをノックした瞬間

4
Vocaloid

南の空に輝く幾千の光を

でたらめに繋ぎ合わせてみては

誰もしらない星座つくった

家路を辿る 二人だけの僅かな時間